We maken onze eigen Oesterbanken mei 2018

1500 Kilo oesters te water voor nieuwe schelpdierbanken in de Noordzee.
Eerst halen we ze uit het water en daarna gooien we ze gewoon op een andere plek 4 kilometer uit de kust weer terug. We maken onze eigen oesterbanken als hotspot voor diverse waterdieren. De oesters zuiveren het water en deze nieuwe kraamkamers voor de vissen zorgen in de toekomst voor een beter visbestand. Wat wil je nog meer. Zo wordt de soortenrijkdom 60% hoger vergeleken met zandige gebieden.
Tijdens het ophalen van mosselzaad op de Waddenzee is er een jaar of 15 geleden ” per ongeluk” een lading overbodige oesters overboord gezet. Een japanse Creuse en een franse Perle Blanche. Momenteel is de kwaliteit van het water daar verbeterd en de dierenrijkdom toe genomen. Daarnaast vinden de oesters gretig aftrek.
Wat dus begon met een foutje bleek een schot in de roos te zijn, dus doen we het nog ’s dunnetjes over bij Schiermonnikoog in het zeegebied de Borkumse Stenen. Op de 3- D geprinte rifstructuren dumpen we een paar duizend Noorse platte oesters ( de Nederlandse zijn zo goed als op).
Ooit bestond de Noordzee voor 20% uit schelpdierbanken. Door overbevissing en koude winters is daar helemaal niets van overgebleven. De ervaring leert dat oesters niet uit zichzelf terugkeren dus helpen we de natuur een handje.